PSİTHOTH

Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP) Yazı Ekibi olarak çalışmalara başlamadan önce dergimizin adına uzlaşmamız ‘PSİTHOTH’ yönünde oldu. Bu yazıda genel hatlarıyla dergimizin adının hikayesi üzerinde duracağım.

Thoth: Antik Mısır Mitolojisi’nde yazının, bilgeliğin ve aklın tanrısı. Temsili; İbiş kuşu başıyla, elinde bir kalem ve her şeyi kaydettiği parşömenleri ile resmedilir.Thoth’un Sümer dilindeki adı olan “Ningişzidda” Ağacın Efendisi - Yaşamın Eseri anlamına gelmektedir. Hem Sümer hem de Mısır uygarlıklarında  bilimlerin koruyucusu olarak kabul edilir.

Hermopolis civarında yaşadığı düşünülen Thoth, aynı zamanda Mısır’ın en bilindik ve en saygın tanrılarından da birisiydi. Bazı mitlerde kendi kendini yarattığı (doğurduğu) söylenirken bazılarında ise Ra’nın yumurtasından doğduğuna inanılır. (Geraldine Pinch, 2002: 209)

Ayrıca Thoth, güzel bir babun ya da İbiş Kuşu (veya İbiş başlı adam) olarak da geçer. İbiş Kuşu Eski Mısır’da kutsal bir kuştu ve bilgelikle ilişkilendirilirdi. (Bkz:Ancient Egypt Encyclopedia, Name&Origin of Thoth)Ra’nın, Thoth’un babun formunu geceleri parlasın, İbiş Kuşu formunu da yeryüzü ve cennet arasında bir elçi görevi görsün diye yarattığı da söylenir.

Aynı zamanda ilahi bir hekim olan Thoth, Horus’un yaralı gözünü (Ay) iyileştirmek için  güçlerini kullandı. Zamanla Thoth, Ay ile de ilişkilendirildi. (Horus’un sağ ve sol gözleri sırasıyla Güneş ve Ay’ı temsil ediyordu.) Bunun yanı sıra  modern takvimin yaratıcısı olduğuna inanılan Thoth, efsanelere göre Ay ile beş günlük bir pazarlığa girmişti. Pazarlığı kazanan Thoth sayesinde takvime beş gün daha eklendi. Bundan önce, takvim yalnızca 360 gün sürerdi. Tüm bunlardan sonra Ay Tanrısı olarak da anılmaya başlandı.

Ülkesinde doğa ile ilgili kuralları düzenledi ve halka hitap eden ilahiler besteledi. Ve bu, onun Müzik Tanrısı olarak anılmasını da sağladı.

Son derece ikna edici yeteneğe sahip olan Thoth,  Ra’nın danışmanı olarak her şeyi kaydeder ve aktarırdı. Tanrıların danışmanı olarak ikna edici yeteneğinin yanı sıra geçmişe ve geleceğe dair tüm kayıtlar Kütüphane  Tanrısı Seshat’la beraber bilgisi dahilindeydi.

Thoth’tan bahsederken değinilmesi gereken en önemli noktalardan birisi  ise onun bilime olan ilgisi ve katkılarıdır. İnsanlığa medeniyet getirenler Osiris ve İsis olsa da, medeniyetin aktarıcılığını üstlenen hiyeroglif yazısının keşfi Thoth’a aittir. Bilimin ve bilgeliğin de (astronomi, matematik, tıp vd. pozitif bilimlerle sanat, tarih yazıcılığı vd.) öncüsüdür.

Duyurular

Yeni tasarlanan web sitemizle tekrardan sizinle birlikteyiz. Her türlü duyuruyu burdan takip edebilirsiniz.

img

Yeni etkinliklere burdan ulaşabilirsiniz

Yönetim