Pömyap Nedir?

Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP), 1 Haziran 2014 tarihinde psikologların bağımsız meslek yasası sorunu ve psikoloji bölümlerinin diğer sorunlarına dair sistematik, örgütlü çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur. PÖMYAP ailesi içerisinde temsilcilere ek olarak yasal düzenlemelerde yol gösteren gönüllü avukatımız ve çalışmalarımıza destek veren gönüllü üyelerimiz bulunmaktadır.
PÖMYAP, vizyonu gereği tamamen bağımsız bir platformdur. Bünyesinde siyasi içerik ve propaganda çalışması barındırmaz. Kurulmasının temel amacı lisans eğitimi alan psikologların meslek kurallarının bulunmaması, koruyucu ve önleyici bir meslek yasasının ve meslek örgütünün bulunmamasının yarattığı sorunların psikoloji öğrencilerinin gelecekleri açısından endişe duymasına neden olmasıdır. Psikologların çalışma koşullarına dair mevcut yasal düzenlemeler yaşanan hak ihlallerinin önüne geçmemekle birlikte her geçen gün yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır. Torba yasa kapsamında yapılan düzenlemeler sadece klinik psikologları kapsamaktadır ve yetersizdir. Meslek yasasının eksikliği, psikologların çalışma koşullarının etik olarak belirlenmemesine, lisans eğitimi ile eş tutulamayacak sertifika programları ile insanların NLP uzmanı, yaşam koçu gibi unvanlar alarak psikoloji biliminin ve psikologluk mesleğinin değersizleştirilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple psikologları ve haklarını koruma altına alacak bir meslek yasasının mevcudiyeti artık kaçınılmazdır. Eğitimlerimizi sürdürmekte olduğumuz psikoloji bölümleri, yine kimisi yasal düzenlemelerin yetersizliğinden ötürü kimisi de sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yetersizliğinden pek çok problem ile yüz yüzedir. Yaşanan tüm sorunlara psikoloji çatısı altında çözümler aramak PÖMYAP’ın birincil hedefleri arasındadır.
PÖMYAP vizyonu gereği bağımsız bir platformdur. Ancak psikoloji alanı yararına yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili Türk Psikologlar Derneği’yle işbirliğine büyük önem vermektedir.